485. Patent císaře Rudolfa II. do království Českého, jímž nařizuje, aby obyvatelé všech měst, skrze něž pojede císařský forýr s 11 vozy prázdnými, pro střelbu a jiné věci] shotovenými a z Litoměřic do Vidně odeslanými, fedrovali jej koňmi a jinými potřebami.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí po sv. Janu Křtiteli božím [28. června] 1604.— Zápis český v MS. Dekrety a recessy 1500 1606 sv. č. 108 fol,121b v arch. místodrž. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP