481. Císař Rudolf II. Jindřichovi mladšímu Křineckému z Ronova na Loučeni a Janovi Gerštorfovi z Malšvic na Dyštěkryjích jakožto komisařům k tomu ustanoveným poroučí, aby dům bratrský v Boleslavi Mladé i s pozemky k němu přináležejícími, které po uzavření sboru toho na císaře připadly, ve správu a opatrování odevzdali Bohuslavovi Jáchymovi Hasištejnskému z Lobkovic.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 3. června 1604. — Konc. česk. v arch. místodrž. král. Česk. R 109—15.
Přihlásit/registrovat se do ISP