473. Císař Rudolf II. nařizuje starším obecním pod jednou v městě Kadani, aby vydáno bylo svědomí starším obecním i jiným z obce pod obojí v témž městě ve při, kterouž mají o náboženství.

Na HRADĚ PRAŽSKÉM, 22. května 1604. — MS. Dekrety a recessy 1600 — 1606 sv. č. 108 fol. 107 b v arch. místodrž. král. Česk.

Kompulsorial starším obecním i jiným z obce pod obojí přijímajícím v Kadani. Rudolf II etc. Vznesli jsou na nás starší obecní i jiní z obce v městě Kadani pod obojí přijímající, že by od vás před komisaře naše, tu kdež o některá mezi nimi z jedné a staršími obecními i jinými z též obce města Kadaně osobami pod jednou přijímajícími z strany druhé vzniklá nedorozumění slyšáni býti a činiti mají, svědomí potřebovali, nás v tom za milostivé opatření a list tento náš otevřený poníženě prosíce. Kteréžto žádosti my milostivě povolivše vám všem i jednomu každému zvláště poroučeti ráčíme, abyste dotčeným starším obecním i jiným z obce v městě Kadani pod obojí přijímajícím, aneb tomu, kohož by na místě svém k vám s tímto listem naším císařským otevřeným vypravili, jakž dáleji od nich zpraveni budete, k potřebě jich podle práva a zřízení zemského svědomí vydali anebo jiné pod zprávu vaši přináležející k tomu skutečně přidrželi, tak aby oni v ničemž obmeškáni nebyli. Na tom oc. Dán na hradě našem Pražském, v sobotu po neděli Cantate léta oc 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP