472. Dekret císaře Rudolfa II. do kraje Litoměřického, jíme oznamuje, že vedle snesení sněmovního z r. 1604 nařízeni jsou do kraje Litoměřického za berniky krajské Václav Hoštěcký a Jan Vicen z Šonova, měšťané města Litoměřic n. L., i vyzývá obyvatele kraje, aby sbírky týmž berníkům s listy přiznavacími řádně odvozovali při terminích určených.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po neděli Cantate [21. května] 1604. — Zápis český v MS. Dekrety a recessy 1600 až 1606 sv. čís. 10.- fol. 110 b v arch. místodrž. král. Česk.

Téhož dne a týmiž slovy vyšlo 14 mandátů do všech krajův království Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP