470. Císař Rudolf II. zapovídá převorům a abatyším všech Masterů v Praze, že nesmí udělovati lidem na gruntech klášterních v Praze se osazujícím na domy jich hamfešty, poněvadž se děje s ublížením klášterů a zvláště s potupou míst posvátných; všechny pak dříve bez svolení císařského dané hamfešty na domy, zahrady a jiná místa na gruntech klášterských ruší a zdvihá.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 13. Mai 1604. — Zápis český v MS. Dekrety a recessy 1600—1606 sv. č. 108 fol. 108 b. v arch. místodrž. král. česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP