469. Císař Rudolf II. dává všem třem stavům království Českého revers, že berně a pomoci od nich na sněme 1. 1604 svolené nemají býti na závadu jich privilegiím, svobodám a výsadám.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve čtvrtek po sv. Pankráci [13. května] L604. — Orig. perg. v arch. zemsk. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP