457. Císař Rudolf II. Anně Lukavecké z Malovic na Kamberce: aby se ospravedlnila z obvinění, ze proti mandátu císařskému trpí na gruntech svých sbory a schůze bratrské. — Podobné nařízení vydáno také osobám dole jmenovaným.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 8. března 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Čeak. R. 109—15.

Rudolf etc. Urozená nám milá. Zprávu toho jmíti ráčíme, že by na gruntech tvých zbory a schůze bratrské neb Pikhartské držeti a dopouštěti jměla. Což jestliže by tak bylo, a ty proti tak tuhým mandatuom a zapověděni našim a slavných pamětí pánů předkuov našich toho dopouštíš, bylo by nám do tebe s nemalým podivením. A protož tobě poroučíme, aby se toho ihned před námi dostatečně zpravila jinače nečiníce, A my vyrozumějíce odpovědi tvé, v tom se jak spravedlivě zachovati věděti ráčíme. Dán na hradě našem Pražském, v pondělí po neděli, jenž slově Invocavit, léta 1604.

In simili Vilímovi Lvovi z Říčan a na Bezděchově. Paní hrabince z Firštnberku.
Přihlásit/registrovat se do ISP