451. Stavové království Českého shromáždění na sněme přijímají sa obyvatele téhož království Jana Tannera s Truppachu.

26. února 1604. — Zápis v kvaternu "Relací zlatý od v. 1602—1606. č. 51." fol. E 10 b. v arch. zem. král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecným, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto tisícího šestistýho čtvrtého v středu po svaté Školastice a zavřín téhož léta v outerej po památce Stolování svatého Petra, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Jana Tonnera z Truppachu, JMCské při apelacích radu, i také na snažnou žádost jeho přijíti jsou ráčili etc.

Rektorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího komorníka království Českého a JMCské rady, Volfa Novohradského z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Opalce, nejvyššího sudího království Českého a JMCské rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého, JMCské rady, též v přítomnosti úředníků Pražských menšíeh desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic oc, místopísaře království Českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, králové JíMti úředníka při dskách zemských, Adama Ryzmberského z Janovic, úředníka podkomořího království Českého při dskách zemských, Jindřicha Chanovského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divicích, JMti císaře Římského rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kammermejster království českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království Českého, JMCské rada, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka na Hradci a Telči, JMCské rada, komorník a v království Českém dvoru JMti maršálek, Bohuslav Joachym Hasištejnský z Lobkovic na zámku Mladém Boleslavi a Kos-monosích, JMCské rada, Vilém z Lobkovic na Tejně Horšovském a Čečovicích, JMCské kráječ, Karel Záruba z Hustiřan na Radimi a Sedei z pánův; Purkhart Točník z Křimic na Křimicích a Prostiboři, podkomoří království Českého a JMCké rada, Malovec z Malovic na Kameně, Bernart Hochauzar z Hochauzu a na Bašti, Václav Vratislav z Mitrovic a na Mníšku, Šfastnej Vamberskej z Rohatec a na Tmáni z v l a d y k.
Přihlásit/registrovat se do ISP