100. Purkmistr a rada Starého města Pražského purkmistru a konšelům města Trutnova: oznamují, že na den Mláďátek [28. pros.] roku minulého 1600 president komory české s některými radami na poručení císařské k nim do rady se dostavil a jménem císařovým poručil, aby veškeré sněmem svolené sbírky do dvou neděl od měst vyupomínali, nepřijímajíce žádných omluv, města pak liknavá ihned na komoru podali, aby k nim s trestáním přikročeno býti mohlo; napomínají tudíž Trutnovské přátelsky, aby zadržalé sbírky beze, všech průtahů s jistými osobami zaslali do Prahy.

V PRAZE, ve středu po novém létě (3. ledna) 1601. — Orig. česk. v arch. mus. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP