87. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Adamovi z Šternberka, nejvyššímu sudímu král. Českého, Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu, JíMti císařové jakožto králové České měst podkomořímu, Kryštofovi Vratislavovi z Mitrovic, Václavovi Budovcovi z Budova, nejvyšším berníkům sněmem l. 1596 nařízeným: aby purkmistra, konšely i všecku obec města Čáslavě z peněz jim na placení některých válečných věcí vydaných dskami zemskými vykvitovali a pro dlužnou ještě o umu 68 kop 5 gr. m., kterouž jim z hodných příčin promíjejí, na ně nenastupovali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, t pátek po památce st. Diviše (13. října) 1600. — DZ. kv. č. 95. fol. K. 4.
Přihlásit/registrovat se do ISP