85. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Kryštofovi Budovcovi z Budova a Janovi Hydtichovi, měštěnínu města Boleslava Mladého, berníkům kraje Boleslavského: aby restanty berní sněmem 1. 1596 svolených vyupomínali a v sobotu po památce sv. Lukáše [21. října] v soudní světnici je odvedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po památce sv. Františka 1600. — DZ. kv. č. 95 fol. K. 3.

V táž slova psáno berníkům krajským na sněmu 1596 voleným do krajův Hradeckého, Prachenského, Bechynského) Žateckého, Rakovnického a Podbrdského.
Přihlásit/registrovat se do ISP