70. Zpráva o tažení jízdného lidu vojenského městem Stříbrem a o drahotě

1600, 16. července. — Zápisní kniha někdy města Stříbra, nyní v museu plzeňském. Fol. 133.

Léta 1600 v neděli po rozeslání apoštolů (16 července) přijela sem jízda od Bah jedouc do Uher pět set koni, zase vyjeli v pondělí 17. července, žádnýmu za stravu nic nedali. Nejvyšším regentům páni dali VI kbelců ovsa, za jídlo co projedli, páni to zastoupili všeckno sami. Na nich nic plátno nebylo takový fedřuňk podaný pana purginistra. [Ve] vesnicích nic nešanovali, brali, k čemu přišli. Stalo se za ouřadu p. Vácslava Stuchlík[a].

Druhá památka. Pamětníků není, aby z Norberka žito měli vézti do Čech. Tak jest tento rok 1600 byla veliká drahota, farmani vezli sem do tohoto města jeden kbelec po 3 kopách. Štvertl z Plajštanu přivezl 40 kbelců.
Přihlásit/registrovat se do ISP