51. Purkmistr a rada města Rakovníka posílají Janu Hendrychovi Prolhoferovi z Purkerštorfu, na Herstošicích a Lukách, výběrčímu posudného v kraji Rakovnickém, list přiznavací s registry, dle nichž ve 4. kvartále I. 1600 ode dne sv. Tří králů až do sv. Filipa a Jakuba navařiti dali piva bílého i ječného 1577 věrtel, z nichž odvozují zároveň povinné posudné v sumě 157 kop 42 gr. č., počítajíc z jednoho každého věrtele po 6 gr.

V RAKOVNÍCE, v středu po neděli Rogationum (10. května 1600. — Kopiář česk. od r. 1600—9 t arch. m. Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP