50. Purkmistr a konšelé města Rokycan na poručení císařské odesílají komoře české výpis z register svých, kolik kvartálův posudného z piva bílého i ječného byli odvedli výběrčímu posudného v kraji Plzeňském Janovi Boryňovi Chlumčanskému z Přestavlk, z Chlumčan a na Újezdě, a to za dobu ode dne Obětování panny Marie léta 1592 až do dne sv. Filipa a Jakuba 1. 1600; vší té sumy odvedeného posudného učiní 3619 kop m.

V ROKYCANECH, v středu po neděli křížové (10. května) 1600. — Knih. přiznav, česk. z r 1585 1619 fol. 91 v arch. města Rokycan.
Přihlásit/registrovat se do ISP