49. Seznam stavů panského a rytířského, jakož i měst královských a vinných v hraji Hradeckém, pokud se přiznali k bermi z poddaných a komínu, který byl odeslán Ctiborem Smilem Pecingarem z Bydžína na Nechanicích Štěpánovi Jiřímu z Šternberka, předsedovi komory české.

[9. května] 1600 — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15—14, 2.

Kněží

Hejtmané JMCské:

lidé

komíny

4

P. hejtman Poděbradský: Jan Habartický

423

272

5

P. hejtman Chlumecký: Zikmund Bojanovský

789

22

5

P. hejtman Trutnovský: Kašpar Nus a Hans Fikar

440

7

 

JMt stav panský:

   

1

Pp. Adam mladší a Hynek z Valdštejna.

336

17

3

Albrecht Vladislav Smiřický

571

46

2

Albrecht Gottfried Třinecký

286

9

2

B. Pp. Bohuslav Joachym Hasištejnský

310

12

n

Bartoloměj z Valdštejna

83

8

4

Beatrix Třinecká

423

22

2

E. Paní Eliška z Martinic a na Lomnici

344

20

2

F. Pp. Fridrich z Oprštorfu

282

12

q

Fridrich Štos z Kounic

17

5

4

G. " Jindřich z Valdštejna

152

2

1

Jindřich Slavata

92

8

1

Jitka z Valdštejna

49

9

2

H. " Hertvík Zejdlic z Šenfeldu

189

1

Hanibal z Valdštejna

236

7

2

Hans Kryštof z Valdštejna

201

10

 

Henyk z Valdštejna

12

6

J. Jan Rudolf Trčka z Lípy

1342

49

Kněží

JMt stav panský:

lidé

komíny

 

J.Pp. Jan nejstarší z Valdštejna

103

21

 

Jan Hilebrant Licek

23

6

2

Jan Diviš z Žerotína

160

18

 

Jan z Talmberka

78

12

1

Jan Václav z Lobkovic

35

4

 

Jan Jiří Štos

25

7

 

K. " Karel purkrabě z Donína

29

8

17

Kryštof Jaroslav Trčka z Opočína

1348

29

 

Týž pán z panství Smiřického

708

26

 

Karel z Valdštejna na Poličanech

98

16

1

Karel Záruba z Hustiřan

68

6

1

Paní Lidmila Žerotínská z Kolovrat

107

20

 

Lidmila Šlejuicová

11

7

3

Paní Maria Valdštejnská

181

20

1

Pp. Mikuláš Štos z Kounic

67

7

2

Rudolf z Štubnperku

537

220

1

Václav starší Záruba

129

3

 

Václav mladší Záruba

81

6

1

Vladislav Rychnovský

77

 

ratislav Václav Licek

7

3

2

Z. Zikmund Smiřický na Skalách

469

5

Týž pán z panství Náchodského

1147

190

 

Zdeněk Žampach z Přestavlk

22

4

 

Stav rytířský:

   
 

Kněží

lidé

komíny

3

A.Adam Hrzan z Harasova

430

13

1

Adam Abraham Bohdanecký

120

14

 

Adam Slatinský z Hostovic

19

1

 

Adam Vostrovský z Rokytníky

5

3

 

Adam Pravětickej

8

2

 

Albrecht z Bubna a na Horní Lipchavě

25

2

 

Albrecht Klusák starší z Kostelce

9

-

 

Albrecht Jiří Klusák z Kostelce

15

6

2

Anna Zilvarová

313

27

 

Anna Škopková

19

10

 

Anna Škopková z sirotčího

132

-

 

Alina Odkolková

3

3

 

Baltazar Robmhap z Suché189

10

 
 

Boček nejstarší Dohalský

5

2

 

Boček mladší Dohaleká

44

4

 

Burjan Šliborský

19

2

1

Bydžov město, šosovních

171

-

 

poddaných

56

-

1

C. Ctibor Smil Pecingar z svýho statku

75

9

1

Týž P. z statku Vamberského sirotčího

147

8

1

D. Dorota Sudová

70

3

1

Dvůr město, lidí šosovních

195

210

 

Poddaných

35

210

 

E. Estera Kašovská

4

1

 

F. Fridrich Huberk

9

3

 

Fridrich Škornice

25

2

 

G. Jetřich Lipanský

10

2

1

Jetřich Jestřibský

33

6

 

Jetřich Záviš z statku Žirolovskýho

62

13

 

Jindřich Šarovec

20

4

 

Jindřich Klucký z Libodřic

6

-

 

Jindřich Tamchyna

5

3

 

Jindřich Zlivský z Labouně

4

 

Jiřík Protivický z Karlova

1

 

Jiřík starší Vratislav

41

1

Jičín město, poddaných

84

273

 

Hamza Bořek star, z Zábrdovic

20

5

1

Heřman Cetric z Kařiše

73

6

 

Heřman Straka z Nedabilic

4

 

Hendrich Kapoun

20

5

 

Hendrich Vojický

7

3

 

Hynek Boček Dohaleká

25

3

1

Týž pán sirotčích

38

4

 

Hynek Pravětický

9

2

1

Hans Cikán z Černé

15

5

Hradec město, lidí šosovních

634

1149

 

poddaných

223

1149

 

Hostinný město

4

139

1

J.Jan Apsolon z Lecké

67

6

 

Týž pán z statku sirotčího

222

7

 

Jan z Vojanova

139

6

1

Jan Jiří Vachtl z Panterova

44

6

 

Jan Cidlinský z Sluh

47

3

1

Jan Hamza Bořek nejstarší

24

3

 

Jan mladší Dobřenský

34

4

 

Jan Jiří Kůle

24

7

 

Jan Voldřich Klusák

17

5

 

Jan Mareš Dobřenský

16

2

 

Jan Jiří Straka

21

3

1

Jan starší z Bubna

29

4

 

Jan starší Klatovský

10

2

 

Jan Škornice

10

2

 

Jan Vostromířský z Rokytníka

15

3

 

Jan Straník z Kopidlna

36

5

 

Johanna Litická

8

3

 

Jan Vojický z Nové Vsi

11

4

 

Jan starší Kamenický

4

2

 

Jan Kundrát Hradecký

8

2

 

Jan Hořeňovský

1

2

 

Jakub Hartman, úřed. na Hartě

80

1

Jakub Kadrman z Kelče

5

 

Jakub Protivický z Karlova

1

 

Jaroslav Vodkolek

3

3

 

Johanka Radovská

7

3

 

Johanka Sadovská

7

2

 

Johanka Kruščinská [sic]

9

2

1

Jan Dobřenský z Dobřenic.

44

6

 

Jau Kolchrejtr

5

1

2

Jaroslav Bořek Dohaleká

66

12

1

Jaroměř město, lidí šosovních

274

334

 

poddaných

7

334

5

K. Kněz Martin, opat Břevnovský

1204

350

1

Karel Škopek z Bílých Otradovic

119

12

 

Karel Stařinský

16

3

 

Karel Materna z Květnice

7

1

 

Karel Bukovský z Hustiřan

16

3

1

Karel Šebestian Litický

13

6

3

Kryštof Betengl z Najenperku

625

24

1

Kryštof Manšvic

112

9

 

Kryštof Václav Kapoun

65

9

 

Kryštof Zumrfeld

58

11

 

Kryštof Bukovský zHustiřan

31

5

 

Kryštof Cikán z Černé

13

2

 

Kateřina Radecká

11

2

1

Kateřina Logová

95

4

1

Kateřina Otmarová

28

3

 

M. Maximian Rašín

13

3

1

Mikuláš starší Pecingar

27

4

3

Mikuláš starší z Bubna

544

22

 

Mikuláš Jestřibský

2

5

1

Myslibor Hamza

19

3

 

Martin Cikán a při městě Dvoře

13

3

1

Mareš Dobřenský

28

9

 

Mikuláš Klusák

10

 

Mikuláš mladší z Bubna

7

3

1

O. Ofka Pecingarová z Bydžina

157

16

 

P.Pavel Hamza Bořek z Zábrdovic

14

4

 

Petr Škopek z Bílých Otradovic

21

6

1

Petr Straka

5

6

 

Petr Ples Heřmanský

7

1

 

Petr Klucký z Libodřic

5

3

 

Purkhart Bohdanecký

19

5

1

Purkhart Klucký z Libodřic

7

2

R Rozina Miřkovská

393

21

 

Š. Šťastný Panský z Třezetic

3

4

 

T. Těmín" z Těmic

9

6

1

Trutnov město, lidí šosovních

296

311

 

poddaných

33

311

1

V. Václav Bohdanecký

113

8

1

Václav Bořek Dohaleká

55

3

1

Václav Dobřenský z Dobřeni

44

4

 

Václav Klucký z Libodřic

9

2

2

Václav Nejedlý

82

4

 

Václav Sudlička

11

8

1

Vladislav Bukovský z Hustiřan

100

4

 

Vilím Vostrovský z Skalky

32

3

 

Vilím Jestřibský

5

3

 

Votík Holovouský Voldřich Klusák Věněk Kordule.

   

2

Z. Zikmund Čertorejskej

235

11

 

Zikmund Kamenický

7

3

1

Zikmund mladší Materna

28

3

1

Zbyněk Šťastný Kapoun

48

10

 

Zdeněk Hamza

4

3

 

Zikmund Bořek Dohaleká

29

4

 

Zdenek Bořek Dohaleká

9

-


Přihlásit/registrovat se do ISP