45. Příbík z Klenového a z Janovic, berník kraje Plzeňského na r. 1597 sněmem ustanovený, presidentu a radám zřízené komory v království Českém: omlouvá se, že dosud neodvedl "registra urbární" berní sněmem 1. 1597 svolených, poněvadž soudruh jeho v úřadě Kryštof Summer již před drahným časem zemřel, od jehož vdovy pořadem práva v Plzni musí vymáhati některé reštanty, registra přiznavací a j.; prosí, aby "k zbytečným trmáckám přivozován a o škody zarukováním stěžován nebyl."

Na KLENOVÉM, v pátek po památce Nalezení sv. Kříže (5. května) 1600. — Órig. česk. v arch. c. k. místodrž. král. Česk. S. 15—14, 2.
Přihlásit/registrovat se do ISP