35. Císař Rudolf II. nařizuje rytířstvu a šlechtě kraje Chebského jakož i purkmistru a radě města Chebu, aby vypravili své posly s plnou mocí ke dni 11. dubna na hrad Pražský do kanceláře české před nejvyšší úředníky zemské k vyjednávání o kontribuci kraje Chebského za rok 1600.

V PLZNI, 11. března 1600. — Orig. něm. v městském arch. Chebském.
Přihlásit/registrovat se do ISP