16. Vyslaní Kutnohorští na sněmu v Prase oznamují šepmistrům a radě na Horách Kutných o všelikém jednání, stěžují si na drahotu a nedostatek peněz i připomínají, odkud možno sjednati peníze na pomoc Berounským.

NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, 20 ledna 1600. — Orig. v arch. Kutnohorském i. 5522.

Službu etc. Posel, listu tohoto ukazatel, psaní od VMtí nám svědčící chvíle této, když jsme již po třetí ku panu Skališťovi šli, na cestě dodal. Co se těch zpráv tkne, o tom o všem již jsme zde a více vyzvěděli a bojíme se, že ten kněz nám zakalil, nebo v outerej zde byl posel pana Lipanskýho, a včera vnuk jeho stěží sem na kleprlících přijel, u svýho prokurátora byl a posla přede dnem zase dnes stěží vypravil. Strach, abychom nebyli předjiti do Káně Galilejský. To již tam. Pět kop gr. č. těch, poněvadž tak dlouho zde zůstávati musíme, nám nepostačí. Tři osoby sme a v Praze všecko draho; nebo v hospodě zůstati něco nebo jinde se vdlužiti musíme. Z strany Berounských bylo od nás psáno o Střimilovskýho, že ještě patnácte kop gr. č. svý pokuty vrchním právem na něm přisouzené dodati jmá, a čas již dávno prošel. Za mnou, JMCské rychtářem, žádných zádušních peněz ani Dobořských ani Hanušovských nejní; než paní primaska mohla by něco na purkretht domu svýho dáti. S tím etc. Datum na pospěch z domu "u tří pávův" na Novém městě Pražském 1(00, ve čtvrtek. Posel vypraven po šestnácté hodině.

 

Vyslaní VMtí.


Přihlásit/registrovat se do ISP