13. Císař Rudolf II. stavům království Českého, aby panství Mělnické, někdy Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat zastavené, při vyjití času synu jeho aneb někomu jinému z obyvatelův království Českého na dalších deset let mohl zastaviti.

19. ledna 1600. — Konc. v arch česk. místodrž. v Praze. L 34 1600—1605.

JMt Římský císař, Uherský a Český etc král etc. pán náš nejmilostivější nečiní stavův království českého tejna, že ty léta, do kterýchž jest JMCská s dovolením stavův zámek a panství Mělnické s jeho příslušenstvím v jisté sumě peněz někdy Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat zastaviti ráčil, teď při času sv. Jiří nejprve příštího vycházeti budou, a že jest JMCká dotčenému někdy Jáchymovi z Kolovrat jistou rekognicí na to dáti ráčil, že mu při témž času sv. Jiří netoliko suma zástavní na panství Mělnickém zapsaná, ano i druhá suma na panství Chomutovském pojištěná jedna s druhou pospolu dána a zaplacena býti má.

I poněvadž JMCská pro toto znamenité válečné i jiné nevyhnutedlné vydání na ten čas s těžkostí k tomu dostačiti a takovou velikou sumu peněz shledati moci ráčí, z těch příčin ráčí JMCská dotčených stavuov za to žádati, pokudž by též panství Mělnické s jeho příslušenstvím JMCská při vyjití času sv. Jiří synu někdy Jáchyma z Kolovrat aneb komukoliv jinému z obyvatelův tohoto království zastaviti chtíti ráčil, aby k tomu stavové od času sv. Jiří ještě do desíti let pořád zběhlých své povolení dali. Actum na hradě Pražském v středu po sv. Antonínu léta 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP