12. Císař Rudolf II. žádá stavy království Českého za povolení, aby ostrov v řece Vltavě u vsi Zadního Bubenče ležící, i s touž vsí a příslušenstvím k ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, za přiměřenou náhradu vyměniti a k Staré Oboře směl připojiti.

19. ledna 1600. — Konc. v arch. česk. místodrž. v Praze. L. 34. 1600—1605.

JMt Římský císař a Uherský, český etc král etc pán náš nejmilostivější ráčí toho milostivého oumyslu bejti, ostrov v řece Vltavě u vsi Zadního Bubenče ležící, i s touž vsí a jejím příslušenstvím k ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, za jistými příčinami a obzvláště pro kratochvil svou a rozmnožení ptactva a bažantův k oboře staré u vsi Vovence proti k témuž nejvyššímu purkrabství slušné odměně dáti připojiti a tak podle toho stavův království Českého za to milostivě žádati, aby jak předně k takové směně povolili, tak i jisté osoby sněmem k tomu volili, kteří by JMCské týž ostrov i s vsí Bubenčem do desk zemských vložili a proti tomuto, což JMCská za odměnu slušnou proti témuž ostrovu a vsi na seznání komisařův od stavův nařízených učiniti račí, zase od JMCské k zemi a témuž ouřadu nejvyššího purkrabství k dobrámu přijali. Actum v středu po sv. Antonínu léta 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP