8. Purkmistr a rada města Rakovníka odsílají Janu Hendrychovi Prolhoferovi z Purgersdorfu " výběrčímu posudného v kraji Rakovnickém, 156 kop 57 gr. českých posudného s 15691/i vědra piva bílého a ječného, v 3. kvartálu (od 16. října 1599 do 6. ledna 1600) vystaveného, počítajíce s každého vědra 6 grošů českých.

V RAKOVNÍCE, 13. ledna 1600. — Kopiář od r. 1600—1609 v arch. města Rakovníka.

(Posudné třetího kvartálu.) My purkmistr a rada města Rakovníka vyznáváme tímto listem obecně přede všemi, že jsme v třetím kvartále, kterýž se začal ode dne památky sv. Havla pominulého 99 a trval až do dne památky sv. Tří králův tohoto šestnáctistého léta, jedenácte varův piva bílého k obci svařiti dali, z nichž na prodaj 215 v. vystaveno jest; v témž času také prodáno a vybyto jest piva ječného 135472 v., a tak obojího piva bílého i ječného v jedné sumě učiní 1569 1/2 v., počítajíc z jednoho každého v. po 6 gr. č., učiní peněžité sumy 156 kop 57 gr. vše česk., kteroužto sumu s registry a tímto listem přiznavacím JMti uroz. a stateč. rytíři panu Hans Hendrichovi Prolhoferovi z Purgersdorfu na Herstošicích a Lukách JMti císaře Římského hejtmanu panství Křivoklátského, Zbirovského, Točnického a Králova Dvora, vejběrčímu posudného v kraji Rakovnickém, odsíláme. A že jsme více v tom času piva bílého svařiti ani na prodaj vystaviti nedali, k tomu také, že se více vybytého ječného piva nevyhledává a nenachází, jenž by z něho posudné dáno býti mělo, mimo to což tak odsíláme, to jest v pravdě tak, a přijímáme to k svému svědomí. Pro lepší toho jistotu k tomuto listu pečeť naši městsků dali sme přitisknouti. Téhož datum v městě Rakovníce ve čtvrtek ochtáb Tří králův léta Páně šestnáctistého.
Přihlásit/registrovat se do ISP