541. Jan Jiří ze Švanberka a Krištof Taubenreiter z Taubenreitu, kteří jako císařští komisaři s rytířstvem kraje Chebského a s radou města Chebu vyjednávati mají, však pro mor v městě panující tam jíti se netroufají, žádají šlechtu jmenovaného kraje a purkmistra i radu města Chebu, aby příští sobotu (11. prosince 1599) na hradě Loketském najíti se dali a čeho císař žádá vyslechli.

V LOKTI, 8. prosince 1599. - Německý orig. v archivu města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP