537. Jošt Thusel z Taltic na Fronavě, císařský hejtman na hradě Loketském, dává vedle rozkazu císařského ze dne 24. května 1599 purkmistru a radě města Lokte zboží hradní, jež bylo koupilo, v manství.

1599, 8. října. - Orig v archivu města Lokte.
Přihlásit/registrovat se do ISP