530. Krištof Jaroslav Trčka z Lípy oznamuje Jáchymovi Haugvicovi z Biskupic, hejtmanu markrabství Moravského, že jako komisař bude provázeti lid vojenský pod hrabětem Jindřichem Math, z Turnu v Budějovicích přehlížený až do Dačic, i žádá za opatření, aby komisaři markrabství Moravského do města toho k dalšímu vedení lidu v čas se dostavili.

V BUDĚJOVICÍCH. 1599. 21. července. - Kopiář listů i r. 1598-99 v archivu města Budějovic.

Službu svú etc. Tejna VMti nečiním, že jest mne JMtCská pán, pan nás všech nejmilo[sti]vější k provázení skrze českou zemi až k pomezí markrabství Moravského jednoho tisíce koní jízdných, kteréž JMt pan Henrych Mates hrabě z Turnu etc. od království Českého proti ouhlavnímu nepříteli Turku povede, za komisaře naříditi ráčil. I poněvadž již taková jízda dnešního dne zmustrována jest v městě Budějovicích Českých a dále přes dva dny zdržovati se zde nebude, tolikéž JMCská mně poroučeti milostivě ráčí, abych ihned, jakž mustruňk se vykoná, VMti to v známost uvedl, k kterému času byste takového lidu k pomezí očekávati míti ráčili. Pročež VMti známé činím, že nadepsaný lid až do Dacie dovésti a komisařům, kteří by dále jej skrze markrabství Moravské provodili a k tomu od VMti nařízeni byli, odevzdati míním. O čemž vědomost majíce ráčíte tu věc náležitě a časně, (aby meškáním obyvatelé markrabství Moravského obtěžováni nebyli) opatřiti, neb smejšlím, že v pondělí prv příští častopsaný lid do Dacie dopraviti moci budu. S tím v ochranu božskou VMt poručena činím. Datum v Budějovicích Českých v středu po památce Rozeslání apoštolův svatých 21. dne měsíce července léta etc. 99.

Kryštof Jaroslav Trčka z Lípy, na Opočně a Smiřicích.

JMCské etc nařízený komisař jednoho tisíce lidu jízdného.

Přihlásit/registrovat se do ISP