529. Purkmistr a rada města Budějovic Českých omlouvají se komoře české, se nemohli v náležitý čas odeslati první termin defense při času památky sv. Trojice, poněvadž lid jízdný počtem 1000 koní, kterýž proti Turku hrabě s Turnu vede, již přes 6 týhodnů v městě zůstává, na nějž veliký náklad jde, prosí, aby nešťastnými příhodami, ohněm, povodněmi, neúrodou, mřením dobytka navštívenou obec zatím ušetřili; když pak po přehlídce jízdy nemalý náklad na ni učiněný jim zaplacen bude, že nepominou bezodkladně defensí odvésti

V BUDĚJOVICÍCH ČESK. v outerý po památce rozeslání sv. apoštolů (20. června) 1599. - Kniha konceptů od roku 1597-1600 fol. 226 v archivu města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP