520. Chomutovští nařizují svým vyslaným v Praze, aby doktoru Heinrichovi (radovi, při apellacích)

a sekretáři české komory Krečmanovi odevzdali potají dary a sice onomu za 50 kop a tomuto za

30 kop, aby tím ochotněji město Chomutov v příčině povýšení za město královské podporovali. Vedle

toho zasílají poslům dva české přípisy, aby je odevzdali nejvyšším berníkům.

1599, 22. června. - Souč. německý opis v kopiaři města Chomutova.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP