519. Císař Rudolf II. oznamuje rytířstvu a městům v kraji Chebském, že vysílá k nim komisi k jednání o naléhavých potřebách jeho a lidu křesťanského, i nařizuje jim, aby dne 6. července do Chebu se dostavili, přednesení komisařů vyslechli a, oč žádáni budou, povolili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1599, 20 června. - Německý orig. v archivu města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP