518. Rudolf II. oznamuje purkmistru a radě města Chebu, že vyšle dne 6. července k rytířstvu a městům kraje Chebského komisi, aby s nimi jednala o naléhavých potřebách země, i nařizuje jim, aby v nebytí purkrabího zaslaný jim otevřený list, který týš dle dávného zvyku vyhlásiti měl, po jízdném poslu ve známost uvésti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1599, 20. června. - Německý orig. v archivu města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP