516. Purkmistr a rada města Chebu, kteří mandátem císařským vyzváni byli, aby ke dni 7. června své plnomocné posly na komoru českou vypravili, svou rytířstvo a šlechtu kraje Chebského, aby dne 31. května (21. května st. poč.) do Chebu na radnici se dostavili, ve společném shromáždění nařízení císařské vyslechli, čeho potřebí uvážili a usnesení učinili.

V CHEBU. 1599, 28. (18.) května. - Německý orig. v archivu města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP