513. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se, že od památky sv. Tří králů až do sv. apoštolů Filipa a Jakuba léta 1599 prodáno bylo u nich v městě piva bílého 167V(2 věrtele, ječného pak piva 2394 věrtele a tak obojího dohromady 25611 /2 věrtele, z čehož posudného odvádějí 256 kop a 9 gr. českých.

V RAKOVNÍCE, ve čtvrtek po sv. Filipu a Jakubu (6. května) 1599. - Kopiář česk. v archivu města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP