512. List přiznavací z rozličných věcí za termin sv. Jiří purkmistra a rady města Rakovníka: svědčí že jest se sešlo při tomto termínu sv. Jiří ze tří volův polských 1 kopa 12 gr., z jednoho krmnýho 30 gr., z 97 pastevních volův 32 kop 20 gr., z 132 krav 26 kop 34 gr., ze 308 telat 30 kop 48 gr-, z 77 vepřův 13 kop 10 gr., ze 387 skopcův 12 kop 54 kr., ze 310 ovec 5 kop 10 gr., z 96 pinet páleného 3 kopy 12 gr., ze 351/2 sudů vína 41 kop 25 gr., z 10 kop kaprův 1 kopa 40 gr., čehož v jedné summě učiní 168 kop 55 gr. míš. Z uherských pak volův, sladkého pití a z poddaných žádné zbírky se jest nevyhledalo a nenašlo. Datum v městě Rakovníce v středu po sv. Jiří 1. etc. 99. V Rakovníce. 1599, 28. dubna. (Kopiář v archivu města Rakovníka.)

 
Přihlásit/registrovat se do ISP