511. Císař Rudolf II. nařizuje berníkům krajským v Čechách, aby nedoplatky berné a posudného, které vedle usnesení posledního sněmu do příštího soudu zemského zaplaceny býti měly, ihned zvyupomínali a spěšně odvedli, poněvadž veliká potřeba jest peněz na vojsko. Jeden z berníků má sa příčinou blízké lhůty sv. Jiří pro placení berní doma zůstati a druhý se sebranými penězi rychle do Prahy se vypraviti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1599, 19. dubna. - Souč. něm. opis v c. a k. společ. finanč. arch. ve Vídni. (Böhmen 1699.)
Přihlásit/registrovat se do ISP