506. Mandát císaře Rudolfa Il. jímž nařizuje, aby formanští koňové s vozy do města Vídně k přehlídce v sobotu den sv. Filipa a Jakuba.(1.května) dostaveni byli a připomíná, ze služby každého měsíce po 40 zl. r. placeno bude.

NA HRADĚ PRAŽSKEM v středu po neděli smrtelné (31. března) 1599. - Český opis souč. v arch, musea král. Čes.
Přihlásit/registrovat se do ISP