504. Rytířstvo přijalo do stavu svého Jana Poppa nejstaršího z Kynšperku, Kašpara z Milštejna s Valentinem, synem jeho, Jana Benydka z Veveře a z Mysletína se syny jeho Václavem, Matyášem a Pavlem.

1599, 31. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594-99, čís. -10, fol. O. 21. v archivu zemském král. Českého.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v outerej po neděli Laetare léta etc. 99., přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Jana Poppa nejstaršího na Kynšperku a Šinpachu, JMCské nejstaršího kamerdinera, Kašpara z Milštejna a na Vostrově, JMCské hejtmana panství Brandejskýho s Valentinem, synem jeho etc., Jana Benydka z Vevěře a z Mysletína s syny jeho Václavem, Matyášem a Pavlem etc.

Retatorové byli jsou na to z téhož sněmu, jakž naproti a vejš zejména poznamenáni jsou.
Přihlásit/registrovat se do ISP