503. Páni s rytířstva přijali do stavu svého Jana Bunsona z Bunsomu, ingrossatora větších desk

zemských království Českého.

1599, 31. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594 - 99, čís. 49, fol. O. -20. v archivu zemském král. Českého.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském v outerej po neděli Laetare léta etc. 99, přijali sou do téhož stavu svého rytířského Jana Bunsona z Bunsomu, ingrossatora větších desk zemských království Českého, i s dědici a budoucími jeho, poněvadž jest na témž sněmu v zeleném pokoji rodičův svých dobré zachování a řádné své i jich splozeni i také erbovní obdarování od JMti císaře Ferdinanda, slavné a svaté paměti, dědu jeho dané a od JMti císaře Rudolfa potvrzené provedl a pokázal, s takovouto pak při tom vejminkou, aby on zápis na sebe podle zřízení zemského, jakž toho obyčej a řád jest, dekami zemskými učinil, s nejvyšším písařem království Českého a jinými osobami ouřadu desk zemských se smluvil a to v šesti nedělích pořád zběhlých vykonal.

Relatorové byli jsou na to z téhož sněmu: Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, JMCské rada a purkrabě kraje Hradeckého, Krištof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, JMCské rada, Ctibor Tibnrcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, JMCské rada, Jindřich z Písnice a na Hertmberku, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Přech z Hodějova na Milivště. Tloskově a Lčovicích, JMCské rada, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apellacími, Jiří starší Vratislav z Mitrovic a na Humburcích, Václav Mitrovský z Nemyšle, Zikmund Služský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručích, Heřman Diviš Slepotický z Sulic na Hradišti nad Vltavou, Jindřich Ota z Losu a na Nížburce, Šťastnej Vamberskej z Rohatec a na Tmáni, Jiřík Hohmut z Harasova na Bělé a Choustníku, Jan Služskej z Chlumu a na Klecanech, Václav Počepickej z Počepic a na Korkyni, Ladislav Hozlaur z Hozlau, Jindřich Doudlebskej z Doudleb, Natanael Ropal z Ryfmberku.
Přihlásit/registrovat se do ISP