493. Rada města Chomutova Janu Krahulíkovi, berníku kraje Žateckého a měštěnínu v Žatci, kterýž jim nedostatečné přiznání sbírky z komínův vytykal, odpovídá, kterak při sčítání komínův se děje.

I tejna vás činiti nemůžeme, že sněmovní snešení v té příčině patrné jest a taková zbírku na ty komíny, pod kterými se topí, ukazuje, podle kterého spůsobu topení, v čemž veliký rozdíl jest při času zimním, když se víceji, a letním, když se míněji topí, počet týchž komínův a k nim přiznání se srovnati a jednostejný býti nemůže; anobrž někteří sousedé pro tu zbírku komínovou dali několik pokojův a světniček dokonce zbořiti i také bez podruhův prázdných býti, [...] jakž toho i při předměstích zdejších při sčítání a vyhledávání týchž komínův (kteréž při každém termínu znova a obzvláštně se děje) příklad jest.

1599, 3. března. - (Koncept v archivu města Chomutova.)

Přihlásit/registrovat se do ISP