490. Maximilian Albín, císařský rychtář v městě Berouně, podává komoře české zprávu o počtu domů Berounských (228) a oznamuje, proč to již dříve vykonati nemohl.

V BEROUNĚ. 1599, 1. února. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu etc. Vedle milostivého VMtí poručení o sčítání domův při městě tomto byl bych se v pravdě tak rád zachoval a prvé časně to vykonal, ale že pak pro nedostatek zdraví svého, taky pro ránu boží morovou, kteráž zde zhusta proskakovala, toho sem vykonati nemohl: poníženě VMti žádám, že mi toho k nedbanlivosti mé přičítati neráčíte; nyní pak z milosti boží souce zdravější se dvěma písaři přísežnými od pana purkmistra k tomu dožádanými to sme vše pořádně a bedlivě vyhledali a vosedlých i jiných domův, kteří po dvouch (sic) mají (ačkoliv v nich živností městských nevedou) i s předměstími summy 228 našli. Toho sem na poručení VMtí za zprávu učiniti pominouti nechtěl. S tím se k ochraně VMtem poručeného činím. Datum v městě Berouně v neděli po svaté panně Dorotě léta etc.99.

JMCské rychtář v městě Berouně

Maximilian Albín.

Přihlásit/registrovat se do ISP