489. Přiznávací list purkmistra a rady města Rakovníka z posudného, kteréž za kvartál od sv. Havla 1598 až do TU králův 1599 tyli přijali, a sice: prodáno bylo piva ječného 2039 1/2 věrtele piva bílého 1341/4 věrtele, tudíž dohromady 21733/4 věrtele, z čehos, z každého věrtele po 6 groších, 217 kop 22 gr. 31/2 d. č. odvádějí.

Téhož dne předložili list přiznavací k berni z 21ti poddaných, z osedlých sousedův 190ti a jednoho

faráře, ze dvou mistrů ovčákův a z 6 pacholků ovčáckých i ze 389ti komínův.

V RAKOVNÍCE, (v středu den sv. Fabiana a Šebestiána) 20. ledna 1599. - Kopiář český v archivu města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP