486. Seznam panství císařských, osob stavu panského, rytířského, měst, svobodníků a osob duchovních, v kraji Podbrdském, s mnoho-li poddaných k berni I. 1598 přiznání se stalo.

1598. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15-14, 2.

Registřík urburní z kraje Podbrdského. co kdo z stavu a z čeho léta etc. 98 k berni se přiznával.

Panství JMCské: v panství JMCské Zbirovském jest lidí poddaných osedlých

447

V

panství

Točnickém a Králodvorském

425

"

"

Dobříšském

350


Stav panský: p. p. Jan Litvín z Říčan na Hořovicích z statku Hořovského z lidí

130

p. p. Joachym Novohradský z Kolovrat, purkrabě Karlštejnský, z manův a z lidí poddaných Karlštejnských v kraji Podbrdském osedlých

-


Stav rytířský: p. Václav nejstarší Bechyně z Lažan na Dlouhé Lhotě a Pičíně z lidí

100

Pan

Krištof Vratislav z Mitrovic na Lochoviclch z lidí

105

"

Vratislav starší z Mitrovic na Všeradicích

35

item z peněz na ourocích

6250 kop míš.

-

pan

Mikuláš Pesík z Komárova a na Jinčích, z lidí

43

"

Vratislav mladší z Mitrovic a na Mníšku, z lidí

130

"

Pavel Korka z Korkyně na Suchém dole na Ostrově

22

"

Přech z Hodějova na Tloskově, z lidí

13

"

Václav mladší Vratislav z Mitrovic na Litni

43

"

Jindřich Ota z Losu a na Nížburce, z lidí

24

"

Václav starší Karel z Svarová na Suchomastech

22

"

Jiřík Pesík z Komárova a na Komárově

29

"

Jaroslav Ota z Losu a na Hlažovicích, z lidí

7

"

Šťastný Vamberský z Bohatec a na Tmáni, z lidí

23

"

Jiří mladší Vratislav z Mitrovic na Skřípli

15

"

Karel Holan z Jiljiova na Velkém Vosově, z lidí

8

"

Felix Častolar Dlouhoveský z Dlouhé vsi a na Vysokým, z lidí

12

"

Albrecht Vtelenský ze Vtelna a na Hluboši, z lidí

36

"

Krištof Bechyně z Lažan na Dušnících Trhových, z lidí

33

"

Hynek starší Vamberský z Bohatec a na Narysirově [sic]

4

"

Bohuslav Mitrovský z Nemysle, z lidí

10

"

Adam z Kalenic a na Kamenným, z lidí

10

"

Zdeněk z Kalenic, z lidí

8

"

Jan Frembdar z Pruku a na Nišovicích, z lidí

8

"

Václav nejstarší Počepický z Počepic a na Korkuji

3

"

Jakub Menšík z Menštejna a na Mokropsech, z lidí

11

"

Jiří Pichl z Pichlberku a na Chrustenicích, z lidí

12

"

Voldřich Doudlebský z Doudleb na místě pana Krištofa z Althanu, z lidí

4

"

Heřman Diviš Slepotický z Sulic na Hradišti nad Vltavou

18

paní Lidmila Malovcova z Byšic na Svatým poli, z lidí

16

"

Lidmila Ježovská z Tejna a na Starém Kníně, z lidí

53

"

Lidmila Vtelenská z Komárova a na Bukové

14

paní Justina Pesíková z Lažan na Bezdědicích, z lidí

55

"

Zuzana Šanovcova z Sudoměře a na Smolotelích

16

"

Magdalena Karlova z Ousuší a na Tisové, z lidí

8


pan Václav Zádubský z peněz na ourocích 3000 kop,

item ze dvou dvorův poplužních.

Svobodníci: Krištof Štěpánův z Chotilště z jednoho dvoru; Bartoloměj z Kříšova z jednoho dvoru.

Stav městský: pan purkmistr a rada města Berouna z měšťanův osedlých

230

z lidí poddaných

8

pan purkmistr a konšelé města Příbramě hor stříbrných, z lidí poddaných osedlých

42

pp. ouředníci záduší svatého Jiljí na Starém městě Pražském, z lidí

8

Duchovní: JknMt pp. Zbyněk Berka z Dubé a z Lipého, p. arcib. Pražský, z lidí

57

p

opat

kláštera

Zbraslavského k. Antonín Flamming, z lidí

203

"

"

"

Strahovského k. Jan Lohel, z lidí

20

"

"

"

sv. Jana v Skále k. Jan Kladrubský, z lidí

66

"

"

"

Slovanského v Novém městě Pražském k. Pavel Paminondas, z lidí

6

"

děkan

a kapitola kostela Pražského, z lidí

48

"

"

Karlštejnský k. Adam z Vinoře, z lidí

-

"

rektor a mistři kolleje Veliké v Starém městě Pražském, z lidí

7.

Přihlásit/registrovat se do ISP