485. Purkmistr a rada města Budějovic Českých zavazují se berníkům Starého města Pražského, že summu 246 kop míš. daně domovní za rok 1598 z 74 pohořelých domův a 8 dvorců zaplatí, jestliže nebudou od toho osvobozeni od nejvyšších berníků zemských.

V BUDĚJOVICÍCH ČESKÝCH. 1598, 13. prosince. - MS. konceptu z l. 1597-1600 v archivu města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP