480. Jan starší Vadas z Karlova, primas v Novém Bydžově, oznamuje komoře české o počtu z kterých se sbírka sněmem svolená odváděti má, v městě a za městem se nacházejících. (V "ohradě města" 118 a za městem 53).

V NOVÉM BYDŽOVĚ. 1598, 7. prosince. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

Službu svů vzkazuji VMtem. Vysoce urození páni etc. Vedle druhého milostivého poručení od VMtí mně jménem a na místě JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího odeslaného ne jinače než tak sem se zachoval a přijavše k sobě na pomoc druhou osobu z spoluradních přísežnou taková sídla v městě i za městem, co by se jich nacházelo, se vší pilností a bedlivostí sečetl a VMtem o nich specifice oznamuji: že se sídel, z kterýchž by zbírka sněmem svolená dána býti měla, předně v ohradě města Nového Bydžova nachází jedno sto vosmnácte a za městem týchž sídel padesáte tři; kterýchžto sídel jak v městě tak i za městem učiní summa summarum jedno sto sedmdesáte jedno. A že se týchž sídel více o deset než se zbírek p. berníkům krajským z též obce města Nového Bydžova podle předešlého sčítání odvozovalo, nachází, to se za tou příčinou stalo, že jsou někteří lidé sobě nedávno zakoupení jak v městě tak i za městem učinili a také se někteří vnově přistavěli. Začež VMti ve vší uctivosti žádám, že tuto mou pravdivou zprávu milostivě k sobě přijíti ráčíte. S tím se VMtem k milostivé ochraně poručena činím. Datum v městě Novém Bydžově v pondělí po sv. Mikuláši léta etc. 98.

Jan starší Vadas z Karlova v městě Novém Bydžově, primas.

Přihlásit/registrovat se do ISP