479. Václav Ješek, královský rychtář ve Dvoře nad Labem, oznamuje komoře české, že v témž městě nachází se 195 domův.

VE DVOŘE NAD LABEM. 1598, 7. prosince. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů vždycky povolnů VMtem, vysoce urození páni etc. Podle poručení od VMtí jménem a na místě JMCské, pána, pana našeho nejmilostivějšího, mně učiněného, byl bych se tak rád poslušně zachoval a sečtení domův v městě Dvoru nad Labem, sousedův osedlých pořádné poznamenání na komoru JMCské tím neodkládaje odeslal, ale toho jak za příčinou nedostatku zdraví mého, tak obzvláštně za příčinou rány boží morové, kterážto (jakž zpráva byla a jest) po městech Pražských zhusta proskakovala, na onen čas tak na rychlo (jakž bych rád byl) vykonati trefiti mi se nemohlo. Však nicméně takové domy v témž městě Dvora nad Labem (z nichž se vedle snesení sněmovního jednomu každému osedlém po dvou kopách dvadceti čtyřech groších vše mís. na tři rozdílné terminy na splacení lidu válečného za tento etc. 98 rok dáti dostane) sousedův osedlých bedlivě sečetši, co se jich tak koliv jak v městě tak i na předměstí téhož města Dvoru všechněch najíti a vyhledati mohlo, ty všeckny VMtem na příležitém registříku summovně poznamenané odsílám, kteréhožto poznamenání registřík že ode mne přijíti a při VMtech z předdotčených příčin mne laskavě omluvného jmíti ráčíte, služebné žádám. A s tím VMti v ochranu pána Boha poručena činím. Dán v městě Dvoru nad Labem v pondělí po památce sv. Mikuláše léta etc. 98.

JMCské rychtář

Václav Ješek.


Registřík. Sečteno domův v městě Dvoru nad Labem sousedův osedlých, z nichž se vedle snesení sněmovního jednomu každému osedlému po dvou kopách dvadcíti čtyřech groších vše mís. na tři rozdílné terminy na splacení lidu válečného za tento etc. 98 rok dáti dostane, v městě i na předměstí v summě jedno sto devadesáte a pět. Actum tohoto registříku v témž městě Dvoru nad Labem v pondělí po památce sv. Mikuláše léta etc. 98.

JMCské rychtář

Václav Ješek.

Přihlásit/registrovat se do ISP