478. Zpráva komoře české podaná, že v Brodě Českém nachází se v městě 80 a na předměstích 60 osedlých, z nichž mnohým povodeň na domech velikou škodu způsobila.

V ČESKÉM BRODĚ. 1598, v listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

V městě Brodě českém v ohradě města sousedův osedlých 80, na předměstích třech Pražském, Kouřimském a Liblickém 60, učiní sousedův všech osedlých v městě i na předměstích summa 140. Z těch povodní léta tohoto etc. 98 po památce na Nebevzetí blahoslavené panny Marie v městě branou, jenž Kouřimská slově, násilným vody vystoupením a do domův, sklepův, komor, lochův, spilek, pivo-varův povalem se vtisknutím, z valův též vodou naplněných hejcochy zpátečním do domův vystoupením 29 sousedům se veliké škody na domích zdělaly, tak že některým na větším díle domové se obořili, sklepy zařítily a jiných ještě po málu vždycky se boří a nebezpečně na pádu zůstávají.

Item na předměstí Kouřimském též 29 domův pobořeno a vyvráceno, tak že co voda do gruntu nepobořila a neodnesla, to se samo již zbořilo a až posavad boří. Z těch sousedův někteří k žebrotě přivedeni jsou.

Item jiným také mimo ty mnohým též i z počtu: oznámených osob táž povodeň škodu velikou učinila na zahradách, lukách, štěpnicích, obilích na polích i do stodol sklizených, kteréž podkalila a v nic obrátila.
Přihlásit/registrovat se do ISP