477. Jan Bělohradský z Kosmačova, královský rychtář v Domažlicích, oznamuje komoře české, že v témž městě kromě farní budovy nachází se 332 domů.

V DOMAŽLICÍCH. 1598, 30. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů vzkazuji VMtem, vysoce urozený pane etc. Psaní VMtř, jehož datum na hradě Pražském v sobotu po sv. Voršile léta 98 v nebytí mém doma, jest dodáno, na kteréž pro nepřítomnost mou a smutné rány morové, kteráž u nás trvá, proskakovánl, že tak rychle VMtem odpověď dána není, za to služebně žádám, že mi to na dobrou stránku vyloženo bude. Podle vyměření sněmovního tak sem učiniti a domy v městě a zámku JMCské Domažlicích (z nichž by náležitě svolené zbírky dávati se měly) sčísti a to zouplna, aby táž zbírka z nich vycházela, opatřiti sem nepominul. Jakož pak jich v počtu 332 a jedna fara se nachází a při každém terminu bez prodlení s listem přiznavacím vejběrčím krajským se [...] odvozují, a co tak na mále neodvedených zbírek zůstává, ty též bez meškání odvésti ouřad nepomine. Protož VMti, že mně při sobě v té příčině omluvného míti ráčíte, za to služebně žádám. A s tím se VMtem v milostivou ochranu poroučím. Datum v Domažlicích v pondělí po sv. Klimentu papeži léta etc.98.

MCské rychtář

Jan Bělohradský z Kosmačova.

Přihlásit/registrovat se do ISP