460. Nikodém Kopizna, císařský rychtář v městě Sušici, udává komoře české počet domů města Sušice (218), z nichž se sbírky měsíční sněmem povolené dávati mají.

V SUŠICI. 1598, 9. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15 15-175.

Službu svů VMtem vysoce urození páni etc. Milostivému VMtí psaní mně učiněnému o sečtení domův k vybírání berně sněmem vobecním svolené náležitém a proč bych toho počtu JMtem pánům berníkuom království českého odeslati prodlíval, co v sobě obsahuje, sem porozuměl poníženě. A ačkoliv VMti páni, vědomost o tom, podle čeho bych to JMtem v známost uvozovati mohl, sem neměl a také u nás v městě i po předměstí, co se tak bedlivě sečtlo a vystavených domův po té veřejné všeho města Sušice zkáze více, mimo přiznavací listy pánuom berníkuom krajským v známost uvozování, vyhledalo, nad počet ten se nenachází: však nicméně k milostivému VMtí poručení, co se tak stavených domův u nás v městě Sušici vyčtlo, nachází se dvě stě osmnácte a někteří mimo ten počet ještě ohněm zkažení, pustí, v nichž žádný nepřebývá, zůstávají, to sem služebně a poníženě v známost VMtem uvésti v hotovosti se snažil. Datum v Sušici v pondělí po památce Všech svatých léta etc 98.

VMCské rychtář v městě Sušici

Nikodém Kopisna.

Přihlásit/registrovat se do ISP