458. Ondřej Mráz, císařský rychtář v městě Slaném, komoře české o počtu obývaných domů města Slaného (267).

V SLANÉM. 1598, 7. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

VMti vysoce urozený pane, pane, urození a stateční páni rytíři. Podle milostivého VMtí poručení poslušně jsem se zachoval a domy v městě i na předměstí, v nichž sousedé osedlí jsou, se vší bedlivostí sčetl, kterýchž se nachází 267. Sedm domův a chalup ubylo, v nich sousedův osedlých není a to těchto: od Anny konvářky jest dům odkázán k rozšíření rathauzu, po Barboře Štarciburcový, která prostředkem smrti z tohoto světa sešla, dům pro soud o něj vzešlej prázdnej zuostává, Martin Hřek, Valentin Mastík, Jan Trubač dvě chalupě prodal, Tomáš Kučera pro svou velikou potřebu prodati musil a tu v těch domích a chalupích žádného souseda osedlého není. Mimo toto sečtení víceji domův, v nichž by osedli sousedé byli, v městě ani na předměstí se nenachází. Že pak jest se tím vyčtení domův až posavad v tyto mé nynější práci prodlelo, VMti že mi to laskavě vážiti ráčíte služebně žádám. S tím se VMtem v laskavou ochranu poručím. Datum v sobotu po svatým Linhartu léta etc. devadesátého vosmého.

VMtem v službách hotový JMCské rychtář

Ondřej Mráz, v městě Slaném.

Přihlásit/registrovat se do ISP