452. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se, že sbírky z dobytka rozličného a zpáleného za

termin svatohavelský r. 1598 celkem 132 kop 3 gr. míš. vybráno bylo.

V RAKOVNÍCE. 1598, 3. listopadu. - Kopiář v archivu města Rakovníka.

List přiznavací na sbírku z rozličných věcí za termin sv. Havla léta etc. 98... Sešlo se při tomto terminu svatého Havla z 8 uherských volův 4 kop, ze 27 krmných 13 kop 30 gr., ze 29 volův polských 11 kop 36 gr., ze 39 českých pastevních 13 kop, z 199 krav a jalovic 39 kop 48 gr., z 158 telat 15 kop 48 gr., z pěti vepřův 50 gr., z 505 skopcův, beranův a kozlův 16 kop 50 gr., z 733 ovcí a jehňat 12 kop 13 gr., z 134 pinet páleného 4 kopy 28 gr.; čehož v jedné summě učiní 132 kop 3 gr. vše míš. A že jsou se tíž sousedé naši v tom spravedlivě zachovali, ničehož pokud jim nejvejš možné bylo, žádnému nepřehlédli, ani ničehož za sebou nezanechali, přijali to před námi na tu přísahu, kterou jsou k té práci učinili. Z ryb pak, vína, sladkého pití a z poddaných žádné sbírky se jest nevyhledalo a nenašlo etc. Jehož jest datum v outerý po památce Všech svatých léta etc. 98.
Přihlásit/registrovat se do ISP