451. M. Jan Pacheus z Rajova, královský rychtář v Novém Kolíně, oznamuje komoře české, že nachází se v Kolíně 213 domů křesťanských a 32 židovských.

V NOVÉM KOLÍNĚ. 1598, i. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

VMti vysoce urozený pane pane etc. Na milostivé VMtí poručení dle sněmovního snešení, poslušně jsem se zachoval a domy jak křesťanů usedlých, tak i židův jsem sčetl, jichž se nachází mezi křesťany 213, mezi židy 32. Co se rychtáře městského dotýče a té archibuzirky a prstenu, který k sobě přijal v Čáslavi a v příbytku Jeronýma mincíře, ač nyní v nemoci jest postaven od drahně časů, tu věc jsem mu stížil. Ale zprávu dává, že kromě archibuzirky o žádném prstenu neví a nic toho že k sobě nepřijal. Tuž archibuzirku příležitně VMtem, jak poroučeti ráčíte, odsýlám. A s tím v ochranu věčného pána Boha VMti poroučím. Datum v městě Novém Kolíně nad Labem v pondělí po památce Všech Svatých léta 1598.

JMCské rychtář v městě Novém Kolíně

M. Jan Pacheus z Rajova.


 
Přihlásit/registrovat se do ISP