445. Arcibiskup Pražský oznamuje Cinthiovi Aldobrandimu, kardinálu u sv. Jiří v Římě, že se vedle nařízení jemu od papeže daného pilně snažil odvrátiti císaře a rady jeho od úmyslu, aby duchovní statky v Cechách a zemích přivtělených pro získání peněz na válku prodány byly; přes to však že již některé statky ženského kláštera Brněnského a kláštera Rajhradského přešly v držení pána z Lichtenštejna a na kláštery Slezské že uvalena nemírná kontribuce.

V PRAZE. 1598, 26. října. - Koncept v archivu arcibisk. Pražsk. Emanata ab a. 1564-1599. pag. 174.

Illustrissime et reverendissime domine, domine colendissime! Cum nuper a Sanctissiino Demino nostro mihi mandátům esset, ut adniterer, quosque necessum foret, commonefacerem, ne illa in expensas belli parandae pecuniae via, quam Sacrae Caesareae Majestati certi homines proposuerunt, ut nimirum bona ecclesiastica in hoc regno et viciniŤ provinciis divendantur, in effectum aut opus deveniret, quod antea propria sponte ac ratione muneris mei feceram, id iussu Sanctitatis Suae multo etiam feci ardentius, siquidem pro gloria et honoře Dei mihi elaborandum esse videbam proque ca-tholicae religionis in hisce locis conservatone, in qua omnes curae ac cogitationes meae defixae sunt. Verum a Sacra Caes. Majestáte, quando illam diligenter ac sollicite huius negotii causa sum allo-cutus, mihi responsum fuit, omnino gravem inctimbere belli necessitatem, ad quod sustinendum et continuandum ingeus pecuniae summa requiratur, se tarnen super hoc negotio ulterius deliberare velie. Non destiti etiam cum consiliariis Suae Majestatis agere eosque omni studio et quam potui effica[ci]s-simis rationibus huc inducere ac rnonere, ut consilium hoc divendendi bona ecclesiastica revocent in eoque habeant rationem conscientiae et animae suae ac potius ad augendum quam minuendum Christi patrimonium consilia sua dirigant. Sed interim post interpositam omnem operám ac industriam meam nihilominus ex certa relatione intelligo, iam nonnulla bona monialium Brunensium et abbatis Velegradensis in manus secularis domini a Lichtenstein pervenisse, ac monasteriis in Silesia et etiam hospitali Vratislaviae, in quo pauperes aluntur, gravem contributionem impositam esse, dato etiam consensu, si eam ii, quibus imposita est, statini persolvere non possent aut se excusarent vel renuerent, ut tantum de bonis eorundem monasteriorum et hospitalis, quantum summa contributionis efficit, interim oppignorari ac distrahi valeat, prout forsitan iam nonnulla huiusmodi bona commissarii super eo deputati, qui alias haeretici sunt, invaserunt, nam illi privato catholicorum odio hanc rem magna festinatione urgent. Quod summo cum animi dolore Illustrissimae et Reverendissimae Dominationi Vestrae confidenter tarnen, expono ac per eam Sanctissimum Dominům nostrum de hoc opportune inforinari desidero, ut Sanctitas Sua benignissime intelligere dignetur, nihil a me tum antea tum accepto Sanctitatis Suae mandato, quod esset muneri meo debitum, in hac re omissum esse. De reliquo Illustrissimae et Reverendissimae Dominationi Vestrae studia et obsequia mea paratissima defero, utque me et ecclesiam hanc meam Sanctitati Suae commendare non intermittat, enixe peto, omnem ipsi felicitatela precatus a Domino. Datum Pragae 26. Octobris anno 1598.
Přihlásit/registrovat se do ISP