444. Zbyněk arcibiskup Pražský napomíná Kateřinu Kladenskou, abatyši kláštera Tejneckého, aby kněze kacířského na gruntech klášterských netrpěla.

1598, 20. řijna. - Koncept v archivu arcibisk. Pražsk. Emanata ab. a. 1564-1599 pag. 202.

Velebná, nábožná a nám v pánu Buohu milá. Docházejí nás jisté zprávy od lidí hodnověrných, kterak by nějaký nepořádný kněz tu v městě Tejnci posluhoval s vědomím a povolením vaším, což jest nám s nemalým podivením, aniž bychom toho byli od vás očekávali, abyste vy, již nedaleko sta let stáří, měly teprva na svá stará léta v jaké kacířství se vydávati. A protož vás napomínáme a poroučíme, že toho kněze nepořádného v žádných služebnostech potřebovati nedáte, nýbrž aby gruntův klášterských prázen byl, poručíte, ani jiných jemu podobných dále fedrovati nebudete. Jestli bychme pak vyrozuměli, že by toto napomenutí naše místa svého nemělo, neopomenuli bychom vás netoliko pro takové kacířství exkomunicovati, ale i z téhož kláštera vysaditi. Datum v outerý po sv. Lukáši evangelistu Páně léta etc. 98.
Přihlásit/registrovat se do ISP